Strażacy wyleją lodowisko
Giżycko 10/01/2022

Chcesz mieć lodowisko? Zgłoś się do strażaków!

W akcję pod hasłem „Bezpieczne Lodowiska 2022” włączają się giżyccy strażacy. Ratownicy chcą stworzyć bezpieczne miejsca do zabawy dla najmłodszych w czasie ferii zimowych. Wszystko w ramach promocji właściwych zachowań.

Strażacy pomagają w organizacji lodowiska, potrzebna jest jednak pisemna zgoda dyrektora szkoły lub zarządcy danego terenu oraz zgoda na pobór wody.

Warunkiem wylania lodowiska jest też właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego, m.in. wyrównana nawierzchnia, usypane bandy z piasku, śniegu lub inne ograniczniki czy barierki.

Osoby zainteresowane stworzeniem ślizgawki mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook