„Stąd idę myślą w przeszłe wieki – Ełk, Mazury, Polska”
Ełk 28/05/2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości stała się impulsem do realizacji w Ełku wielu ciekawych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym. Wszystkie w duchu patriotycznym. Tak jest i w ełckiej Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, gdzie nauczycielki – Alina Omilian oraz Monika Cybulska – zainicjowały działania pod nazwą „Stąd idę myślą w przeszłe wieki – Ełk, Mazury, Polska”.

Pomimo, że zajęcia w ramach projektu są prowadzone po lekcjach, chętnych do uczestnictwa w nich nie brakuje. Działania skierowane są do uczniów klas 4-7. Jednym z realizowanych przez dzieci zadań jest stworzenie patriotycznej gazetki szkolnej.

Gazetka jest tylko jednym z dziewięciu zadań realizowanych w ramach projektu, zaznacza Alina Omilian. W jakich działaniach uczniowie już brali udział?

Działania realizowane przez ełcką „trójkę” zostały dofinansowane z budżetu miasta w ramach projektów edukacyjnych „Nasze Pasje na 100-lecie Niepodległości”.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook