Sprzątali Wigierski Park Narodowy
Wigry 26/09/2022

29. akcja Sprzątania Świata odbyła się w Wigierskim Parku Narodowym.

Wydarzenie jest częścią kampanii odbywającej się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W akcji uczestniczy wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych, pracownicy firm oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli.

Jak co roku, w akcję włączył się Wigierski Park Narodowy. W czasie trwania imprezy WPN zapewnił przewodników, worki, rękawiczki. Po skończonym sprzątaniu uczestniczy imprezy zaproszeni zostali do zabawy przy ogniskach, gdzie poczęstowano ich kiełbaskami.

Park sprzątali uczniowie szkół średnich, podstawówek oraz przedszkolaki.

Sprzątane były turystyczne szlaki wędrówek pieszych i rowerowych, również plaże i brzegi jezior.

W akcji wzięła też udział grupa nurków, która sprzątała dno jeziora Wigry w okolicach Zatoki Słupiańskiej.

W imprezie wzięło udział ponad 850 uczestników.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook