Spada bezrobocie
Ełk 14/07/2017

Tak jak w całym kraju, również w powiecie ełckim maleje bezrobocie. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w tej chwili stopa bezrobocia wynosi około 15%, co oznacza, że od początku roku zmalała o trzy oczka procentowe. Jak mówi dyrektor Urzędu, Dariusz Kuprewicz – tendencja spadkowa utrzymuje się od dłuższego czasu, a z prognoz wynika, że tak będzie również w kolejnych miesiącach.

Ze względu na dużą ilość ofert pracy, które spływają do urzędu, znalezienie zatrudnienia jest coraz łatwiejsze.

Inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia pracodawców, którzy coraz częściej mają problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Taka sytuacja przekłada się na wzrost zatrudnienia osób z zagranicy.

Na koniec czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku zarejestrowane były 4473 osoby.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook