SP w Nowej Wsi ma salę terapeutyczną
Nowa Wieś 10/11/2022

fot. Gmina Suwałki

Oficjalne otwarcie sali terapeutycznej odbyło się w czwartek (10.11.22) Szkole Podstawowej w podsuwalskiej Nowej Wsi. Pomieszczenie wyposażono w specjalne pomoce dydaktyczne, interaktywny monitor, sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, urządzenia do terapii światłem.

35 tysięcy złotych na zakup wyposażenia placówka pozyskała z programu Aktywna Tablica. Kolejne 8,5 tysiąc złotych to wkład własny. Jak mówi Alicja Rawa-Cimochowska, dyrektor szkoły, całość służy uczniom z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wymagającym kształcenia specjalnego. Nowej sali gratulował szkole między innymi Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook