SP im. Rotmistrza W. Pileckiego w Rękusach
Ełk 20/10/2016

szkola-rekusy

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach we wrześniu rozpoczęła dwuletni, międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Programu, który zmienia życie i otwiera umysły całej społeczności szkolnej.

Tytuł projektu brzmi „A child is a World – dziecko jest całym światem” i prowadzony będzie ze szkołami z Turcji, Włoch, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Łotwy. Na zaplanowane działania placówka pozyskała ponad 20 000 euro, czyli ponad 80 tysięcy złotych. W trakcie międzynarodowej współpracy szkoła realizować będzie szereg działań, których głównym celem jest poprawa jakości kształcenia oraz wymiana doświadczeń w pracy z uczniami.
– Z myślą o naszych uczniach powstaną nowe koła zainteresowań, a nauczyciele wezmą udział w szkoleniach – informuje Agnieszka Jaszkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękusach. A jak sama nazwa projektu wskazuje, to właśnie uczeń stanowić będzie „serce” przedsięwzięcia.
– Z całą pewnością udział w projekcie otworzy uczniów na świat i uwrażliwi ich na kulturę innych krajów – mówi Elżbieta Napiórkowska, koordynatorka projektu w szkole, na co dzień nauczycielka języka angielskiego, plastyki i techniki.
– Poza tym nasze międzynarodowe działania zmotywują kolegów i koleżanki do nauki, przede wszystkim języków obcych – zaznaczyła Kasia Przybylska – uczennica VI klasy.

Największą nagrodą będzie z pewnością udział wybranych uczniów w międzynarodowym spotkaniu w Rumunii i Niemczech. Obecnie uczniowie z Rękus pełni zapału zabrali się za projektowanie logo projektu. Szczegóły dotyczące harmonogramu działań na cały rok ustalone zostaną na początku listopada podczas spotkania koordynatorów projektu we Włoszech.

Udział podstawówki w Rękusach w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus to bez wątpienia sukces gminnej, małej szkoły. Wśród 279 beneficjentów programu w Polsce, tylko 65 to szkoły podstawowe. W województwie warmińsko-mazurskim we wszystkich typach szkół realizowanych będzie tylko 11 projektów.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook