SODN bez akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty?
Suwałki 05/03/2018

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli straci akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty. To efekt przeprowadzonych w grudniu kontroli, które wykazały liczne nieprawidłowości.Tymczasem, jak wyjaśnia Bożena Dzitkowska, pełniąca obowiązki Podlaskiego Kuratora Oświaty, wystarczy niedotrzymanie jednej z zasad, na mocy których przyznana została akredytacja, aby ją odebrać. W ośrodku inspektorzy stwierdzili ich znacznie więcej. Kurator nie chce szczegółowo omawiać zaniedbań placówki. Mówi, że można było wszystko poprawić i powstrzymać utratę akredytacji. Jednak dyrektor ośrodka nie była zainteresowana współpracą. Odebranie akredytacji nie oznacza zamknięcia placówki. O tym decyduje organ prowadzący, jakim jest prezydent miasta Suwałk. Wioletta Cieślukowska, dyrektor SODN sprawy komentować nie chce, ponieważ do tej pory nie dostała żadnych formalnych pism i zawiadomień o odebraniu akredytacji. Jak mówi, ośrodek realizuje swoje zadania zgodnie ze statutem.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook