Skargi zdominowały Sesję Rady Powiatu
28/08/2015

ses

Skargi zdominowały wczorajszą sesję Rady Powiatu Ełckiego.

W większości złożone zostały przez radnego Tomasza Bartnika, a kierowane były pod adresem starosty, Marka Chojnowskiego. Jedna z nich dotyczyła nieudostępnienia nagrania z kwietniowej sesji, inna niewłaściwego naliczenia diety. Radny Bartnik twierdzi, że kwota, którą otrzymał była zdecydowanie za mała. A chodziło potrącenie z diety 25% za każde nieuczestniczenie w posiedzeniach komisji działających przy Radzie Powiatu. Tych było trzy.

Starosta Marek Chojnowski uważa, że udział w pracach komisji to obowiązek każdego radnego, z którego nie wywiązuje się Tomasz Bartnik.

Bartnik jest innego zdania i twierdzi, że Komisja Rewizyjna jego wnioski uznała za zasadne. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez radnych większością głosów.

Tomasz Bartnik z wyniku głosowania był wyraźnie niezadowolony.

Zadowolenia nie krył za to Marek Chojnowski, starosta ełcki.

Tomasz Bartnik zarzucił staroście nieudostępnienie nagrań z kwietniowej sesji. Chojnowski twierdzi tymczasem, że radny w ogóle o to nie wnioskował. Jedna ze skarg dotyczyła dofinansowania z budżetu powiatu wydania “Przewodnika Gimnazjalisty”, który stworzył Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zdaniem Bartnika, promowane są w nim szkoły prywatne lub zarządzane przez inny samorząd niż powiatowy. Ta skarga również została odrzucona większością głosów.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook