Siostra Blanka Szymańska
Ełk 25/04/2018

Tematem przewodnim dzisiejszej rozmowy z naszym Gościem były rozpoczęte we wrześniu zeszłego roku comiesięczne spotkania z cyklu „Przystanek Historia”. Organizuje je Centrum Oświatowo Dydaktycznym Diecezji Ełckiej wraz z białostockim Odział IPN. Szczegóły przedstawiła nam siostra Blanka Szymańska ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek, dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego z Ełku. „Przystanki” dotyczą konkretnych osób i wydarzeń historycznych. Każde ze spotkań rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem w temat przez dr Waldemara Wilczewskiego – naczelnika Oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, później następuje prezentacja filmu i dyskusja. Najbliższe spotkanie odbędzie się jutro o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Centrum (w budynku przy katedrze).

Siostra Blanka przypomniała również o corocznych zajęciach dla maturzystów, a także o zbliżających się wielkimi krokami ełckich uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook