Sierpniowe liczenie ptaków
Jezioro Wigry 19/08/2021

Sierpniowe liczenie ptaków odbyło się na jeziorze Wigry. Wiadomo, że na tym terenie osiedliło się ponad cztery tysiące ptaków z 23 gatunków.

Najwięcej jest kormoranów, których było prawie trzy tysiące. Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego odnotowali prawie 500 łysek i 300 perkozów dwuczubych. Sierpniowa liczebność perkoza okazała się najniższa na przestrzeni ostatniej dekady. Na Wigrach przebywały 134 łabędzie nieme, 90 krzyżówek, pojedyncze czernice i głowienki oraz 24 gągoły i 43 nurogęsi. Po raz pierwszy liczebność gągoła była niższa niż nurogęsi. Dość liczne były mewy: 111 śmieszek, 71 mew srebrzystych, 40 białogłowych i 23 pospolite. Wśród 20 rybitw rzecznych i 8 czarnych znajdowały się tegoroczne młode karmione przez rodziców. Wyjątkowo niska była liczba czapli białych – zaledwie 9 osobników. Do ciekawszych gatunków należało stadko pięciu brodźców piskliwych w okolicach Bryzgla. Nad Wigrami bytuje też pięć bielików.

Liczenie ptaków na jeziorze Wigry odbywa się regularnie, kilka razy w roku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook