s. Blanka Szymańska OSB
Ełk 07/05/2018

W czerwcu Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek będzie świętowało setną rocznicę powstania. Zgromadzenie liczy obecnie 302 członkinie, 23 domy w kraju i 15 za granicą. Benedyktynki możemy spotkać także w Ełku – m.in. prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” czy Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej. Nasz dzisiejszy gość – s. Blanka Szymańska – opowiedziała, jak będą wyglądały ełckie obchody jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Siostry używają przy imieniu skrótu OSB (Ordo Sancti Benedicti).

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook