Ruszyły matury
Suwałki 04/05/2021

Ruszyły matury. O godzinie 9 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym. Zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur. Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Miedzy ławkami są 2 metrowe odstępy, zdający mają własne długopisy. Z kamerą i mikrofonem przyglądaliśmy się rozpoczęciu egzaminu w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie zdaje ponad 100 maturzystów. Jak mówili, maturze towarzyszy stres, który potęguje fakt, że do egzaminu przygotowywali się w zdalnej formie nauczania.
– Nauczyciele się starali ale dużo uczyliśmy się sami – mówili.

W swoich podopiecznych wierzy Dorota Jabłońska, dyrektor placówki. Jak mówi, u starszych uczniów bardziej widoczny jest własny wkład pracy.

Dyrektor ma nadzieje, że w ciągu matur polepszy się sytuacja pandemiczna. Tymczasem szkoła zachowuje podane przez resort zasady reżimu sanitarnego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook