Ruszył nabór do szkół
Suwałki 18/05/2021

 

Rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych w Suwałkach. Podobnie jak w ubiegłych latach rekrutacja odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat placówek. Kandydaci mogą składać wnioski do 21 czerwca.

Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, bo do 31 maja. To dlatego, że do tych oddziałów przeprowadzony zostanie również sprawdzian kompetencji językowych. Chodzi o III Liceum Ogólnokształcące, gdzie sprawdzian odbędzie się 7 czerwca i I Liceum Ogólnokształcące. Tam sprawdzian zaplanowany jest na 8 czerwca.

Od 25 czerwca do 14 lipca kandydaci muszą złożyć, w tak zwanej szkole pierwszego wyboru, kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 22 lipca zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Później kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę.

Ostateczne listy kandydatów szkoły podadzą do publicznej wiadomości 2 sierpnia.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook