Rusza rekrutacja przedszkolaków
Suwałki 02/03/2021

Ruszyła rekrutacja do suwalskich przedszkoli. Od dziś do wtorku 16 marca potrwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice muszą dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

W związku z pandemią, przy wejściach do przedszkoli i szkół zostaną ustawione skrzynki, do których będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Skrzynki zostaną umieszczone w holu, przedsionku, wiatrołapie, w zależności od obiektu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook