Rusza kwalifikacja wojskowa
Ełk 01/02/2017

Marek Gonciarski

W poniedziałek (6.02) na terenie działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do 24 kwietnia. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy 1708 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1998 roku. Ełcka WKU obsługuje trzy powiaty: ełcki, piski i olecki.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r., po zawieszeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej i wprowadzeniu służby zawodowej, zastąpiła pobór. Jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.
Mówi Major Marek Gonciarski, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Ełku.

Każdy, kto dostanie wezwanie ma obowiązek stawić się przed komisją. W przeciwnym wypadku może zostać doprowadzony przez policję, ale to ostateczność – dodaje major Gonciarski.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta, natomiast do stawienia się do kwalifikacji wzywa wójt lub burmistrz albo prezydent miasta.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook