Ruch zdrowiu służy
Suwałki 22/09/2017

„Małym i dużym ruch zdrowiu służy”. W suwalskich podstawówkach rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Głównym celem programu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Zajęcia poprawią zdrowie młodego pokolenia w tym pogłębiające się wady postawy Zajęcia realizowane będą do 8 grudnia 2017 r. z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 150 godzin tygodniowo.

Lista placówek w których realizowane są zajęcia:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach),
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook