Rozpoczął się remont w ECK. Realizowany będzie w partnerstwie z Litwą
Ełk 25/01/2021

Generalny remont przejdzie kawiarenka zlokalizowana w Ełckim Centrum Kultury. Zmieniony zostanie nie tylko wystrój tego miejsca, ale i jego charakter.

Powstać ma „kafejka kinowa”, która ma być miejscem spotkań i realizacji licznych warsztatów. W kawiarni zostanie zamontowany projektor wraz ze specjalnym ekranem, sieć Wi-Fi oraz zakupiony zostanie sprzęt dźwiękowy. Planowany jest również zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej.

– Wszystkie podejmowane działania mają służyć m.in. promocji kina ECK- mówi Aneta Werla, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Interreg Litwa-Polska.

19 stycznia podpisana została już umowa na remont pomieszczeń kawiarni wraz z zapleczem. Prace zakończyć się mają do końca marca. Po stronie litewskiej partnerem jest Centrum Kinowe „Romuva” z Kowna.

Projekt polsko-litewski to jednak nie tylko remont kawiarenki. To również możliwość zaangażowania różnych grup społecznych z Ełku i Kowna w szereg działań.

Wartość projektu to blisko 208 tys. euro. Pozyskane dofinansowanie pokrywa 85% kosztów i wynosi 176,5 tys. euro.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook