Rodziny zastępcze poszukiwane
Ełk 08/03/2019

Kandydatów na rodziców zastępczych poszukuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. W tej chwili w pieczy zastępczej jest 235cioro dzieci, przebywają one w 140 rodzinach. Potrzeby są jednak dużo większe.
– Musimy stworzyć co najmniej 20 nowych rodzin – mówi Iwona Nowakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Bycie rodziną zastępczą, to nie jest łatwe zadanie. – Do naszych domów trafiają dzieci z bagażem różnych doświadczeń. Czasami ich zachowania szukają. – mówi pani Jola – matka zastępcza z wieloletnim stażem.

Jednak mimo początkowych trudności, wspaniałym jest, gdy obserwuje się zmiany na lepsze, rozwój tych dzieci. – dodaje pani Jola.

Osoby, które są zainteresowany tym, by zostać rodziną zastępczą mogą zgłaszać się do siedziby ełckiego PCPRu. Tam uzyskacie wszystkie potrzebne informacje.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook