„Rodzina wolna od przemocy”
Ełk 10/10/2016

miejskiosrodekpomocy

Porady specjalistów, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, zajęcia z animatorami, czy zajęcia promujące bezpieczne spędzanie czasu wolnego- to działania, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

Wszystko odbywa się w ramach projektu „Rodzina wolna od przemocy”.

-Jest to już druga edycja kampanii skierowanej do osób dotkniętych przemocą a także tych, które są jej świadkami i chciałyby się dowiedzieć jak reagować, mówi Aneta Ruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

 

Oprócz zajęć dla mieszkańców, osób dotkniętych przemocą czy tych, którzy chcieliby powiększyć swoją wiedzę na ten temat odbywać się będzie kampania „Biała wstążka”, a także seminaria i szkolenia dla osób pracujących z ofiarami przemocy.

-Spotkania te przeznaczone są nie tylko dla pracowników naszej placówki- dodaje Ruszczyk.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizowany on będzie do 31 grudnia.

Koszt projektu to nieco ponad 72 tysiące złotych, z czego prawie 60 tysięcy to dofinansowanie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Razem bezpieczniej”.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook