Remonty 138 km dróg
19/06/2015

droga

138 kilometrów dróg zostanie w tym roku wyremontowanych na Warmii i Mazurach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przedstawiciele samorządów podpisali już umowy z wojewodą na realizację inwestycji. W połowie będą one finansowane ze środków rządowych, natomiast drugą połowę samorządy dołożą z własnych budżetów.

Przebudowywane będą zarówno drogi powiatowe jak i gminne – mówi Edyta Wrotek, rzecznik prasowa wojewody warmińsko-mazurskiego. Inwestycje będą realizowane w powiatach giżyckim, gołdapskim, oleckim, węgorzewskim, ełckim, piskim. Remonty dróg planowane są również w gminach Kalinowo i Prostki.

W Ełku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowany jest remont ul. Klińskiego. Lista inwestycji może się wydłużyć, jeżeli po ogłoszeniu przez samorządy przetargów uda się wygenerować oszczędności. Warto zaznaczyć, że województwo warmińsko-mazurskie w latach 2009-2014 wykorzystało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych prawie 100% dostępnych środków finansowych i tym samym w skali kraju zajęło pierwsze miejsce.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook