Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej
Ełk 02/08/2016

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku

Ministerstwo Obrony Narodowej powołuje Wojska Obrony Terytorialnej. Jeszcze w tym roku jednostki te powstaną we wschodniej części kraju: w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Będą to trzy brygady Obrony Terytorialnej, czyli około 8 tys. żołnierzy. W przyszłym roku ma zostać powołana brygada w województwie warmińsko-mazurskim. Obrona terytorialna będzie piątym elementem po wojskach lądowych, morskich, powietrznych i siłach specjalnych.

Również w Ełku ma powstać batalion Obrony Terytorialnej. – Nie ma jeszcze dokładnych informacji, gdzie będzie on stacjonował – mówi Radiu Bayer FM mjr Marek Gonciarski, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.

Jak przewiduje MON liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej w całym kraju będzie wynosić około 45 tysięcy żołnierzy. Służbę w WOT może pełnić każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, zdolny do czynnej służby wojskowej. Osoby, które nigdy nie były w wojsku przejdą 4-miesięczne szkolenie przygotowawcze.

Jak dodaje mjr Gonciarski, kadrową bazę Obrony Terytorialnej będą stanowić członkowie organizacji proobronnych, czyli strzelcy. Będą to również absolwenci licznych w regionie klas o profilu mundurowym.

A jakie zadania będą należały do żołnierzy Obrony Terytorialnej?

Ochotnik w stopniu szeregowego otrzyma uposażenie w kwocie 450-500 złotych miesięcznie. Warto podkreślić, że służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi i służbowymi. Ćwiczenia wojskowe będą odbywały się w dni wolne od pracy.

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać w Wojskowej Komedzie Uzupełnień w Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook