Ratusz wprowadza System Identyfikacji Masowych Płatności
22/09/2015

Urzad UM Prezydent

System Identyfikacji Masowych Płatności wprowadza ełcki ratusz. Każdemu podatnikowi zostanie przyporządkowany indywidualny numer konta bankowego, na które będzie dokonywał wpłat i opłat na rzecz miasta, a więc m.in. podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy opłaty za użytkowanie wieczyste. Jak zaznacza Jarosław Wróbel, skarbnik miasta Ełku, system ten nie powinien być dla mieszkańców dużą nowością. Płatnicy będą mogli również śledzić swoje wpłaty, dodaje Wróbel. O nadaniu indywidualnego numeru rachunku mieszkańcy zostaną poinformowani listownie. Z chwilą otrzymania numeru konta wszelkie wpłaty należy dokonywać wyłącznie na podane rachunki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook