Radni zdecydowali o sprzedaży szkoły za złotówkę
25/06/2015

ZS3-1

To już pewne – budynek i grunty byłego już Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Koszykowej w Ełku zostanie sprzedany za symboliczną złotówkę. Właścicielem wartej prawie 5 milionów złotych nieruchomości jest obecnie Starostwo Powiatowe, a przyszłym nabywcą Urząd Miasta. Samorządy zawarły porozumienie i dziś radni powiatowi wyrazili zgodę na sprzedaż budynku i działek po obniżonej cenie. Zgodnie z planami władz miasta przy ul. Koszykowej swoją siedzibę znajdzie Gimnazjum nr 2, które mieści się obecnie w Szkole Podstawowej nr 7. Przeprowadzka jest konieczna ze względu na dużą ilość uczniów. Przepełniona jest też Szkoła Podstawowa nr 5. Jak już informowaliśmy radni miejscy zmienili obwody szkolne i cześć uczniów z os. Jeziorna będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 7. Marek Chojnowski starosta ełcki, porozumienie między samorządami tłumaczył wspólnym interesem mieszkańców miasta i powiatu.

Uchwała w sprawie sprzedaży budynku byłej „odzieżówki” nie została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 14 radnych, przeciw było 4. Wśród przeciwników był m.in. Stanisław Łojewski, radny Platformy Obywatelskiej. Jak powiedział – nie ma pewności, czy miasto za kilka lat nie sprzeda nieruchomości z zyskiem.

Starostwo Powiatowe w Ełku planowało utworzenie przy ul. Koszykowej nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wykonano niezbędną dokumentację techniczną, jednak pomysł spalił na panewce, ponieważ nie udało się pozyskać środków z Unii Europejskiej na realizację tak ogromnej inwestycji. Radny Tomasz Bartnik z PSL proponował dzierżawę budynków miastu. Pomysł nie spotkał się jednak z poparciem radnych. Mariusz Laskowski z Dobra Wspólnego, który głosował za sprzedażą budynków po obniżonej cenie, argumentował, że nieopłacalne jest inwestowanie w dzierżawione nieruchomości. Przypomnijmy, że kilka lat temu za symboliczną złotówkę miasto przekazało starostwu budynek przy ul. Grajewskiej, w którym obecnie mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook