PWiK świętuje
Ełk 27/04/2017

PWiK-7

25 lecie istnienia świętuje w tym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku. Co prawda pierwsze wodociągi wybudowali w mieście Niemcy już w XIX wieku, ale rocznica związana jest z przejęciem infrastruktury dostarczającej wodę przez samorząd miejski i powołaniem osobnej firmy do obsługi i nadzoru.
Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji produkuje rocznie prawie 3 mln m3 wody, oczyszcza ponad 3 mln m3 ścieków oraz produkuje w ciągu roku ponad dwa miliony kilowatogodzin energii elektrycznej.
W zasobach powołanej w 1992 roku spółki znajduje się 145 km sieci wodociągowej i ponad 106 km sieci kanalizacyjnej.
Jak mówi Marek Przybysz, główny technolog ełckiego PWiK, powstanie wodociągów zawdzięczamy Niemcom, którzy prace przy ich budowie rozpoczęli już w XIX. Od tamtego czasu do chwili obecnej w Przykopce wciąż funkcjonuje ujęcie wody. Była to wówczas infrastruktura na poziomie europejskim, dodaje Przybysz.

 

Po wojnie odbudowano i uruchomiono zdewastowane urządzenia wodociągowe. Z upływem lat unowocześniano system wodno-kanalizacyjny. Dziś jest to ponad 250 km sieci.
Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to przede wszystkim inwestycje w poprawę jakości wody i oczyszczania ścieków. Od 1993 roku zrealizowano zadania na kwotę ponad 150 mln złotych.
Dzięki ogromnemu projektowi „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” zmodernizowano główną sieć wodociągową. W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na przebudowie i budowie sieci o mniejszych średnicach.
-Dziś dzięki technologii, ale również dobremu ujęciu wody, inne miasta mogą nam pozazdrościć jakości wody, którą mamy w kranach, mówi Wojciech Jassak, który od 25 lat jest prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Ełku.

 

W ełckim PWiK zatrudnionych jest obecnie 120 pracowników.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook