Przetarg na basen przy SP 10
Suwałki 05/08/2021

Przetarg na remont basenu przy Szkole Podstawowej numer 10 w Suwałkach ogłosił miejscowy ratusz. Inwestycja to odpowiedź na oczekiwania społeczności szkolnej, wyrażone między innymi podczas konsultacji społecznych na temat przyszłości basenu.

Przypomnijmy, że w maju magistrat ogłosił spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 10. Szkolna społeczność opowiedziała się wówczas za remontem basenu. Firma, która wygra przetarg, będzie musiała opracować dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy budynku pływalni i w oparciu o nią wykonać roboty budowlane. Do zadania wykonawcy będzie należało również uruchomienie całej technologii basenowej i przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie działalności basenu.

W ramach planowanej inwestycji zostanie również wykonane oddzielne wejście na basen tak, by mógł on służyć mieszkańcom Suwałk po godzinach pracy szkoły. Wyremontowane będą łazienki i ciągi komunikacyjne. Wykonawca będzie miał na to dokładnie 720 dni.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook