Przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
Poszeszupie 17/12/2020

Betlejemskie Światło Pokoju przekazali we wtorek (15.12.20) litewskim skautom harcerze z Suwałk. Zazwyczaj w uroczystym przekazaniu brało udział kilkudziesięciu harcerzy i skautów z obu państw. W tym roku w wydarzeniu mogły uczestniczyć jedynie czteroosobowe delegacje. Przekazanie odbyło się na świeżym powietrzu. Delegacja instruktorów harcerskich Hufca ZHP Suwałki przekazała światło przedstawicielom z litewskiej organizacji skautowej Lietuvos Skautija z Kowna. Zebrani przestrzegali wszystkich wytycznych sanitarnych.

– Stojąc naprzeciwko siebie, po dwóch stronach granicy, połączeni duchem braterstwa, zaśpiewaliśmy kolędę w obu językach i przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju – mówi podharcmistrz Karolina Miller, członek komendy Hufca ZHP Suwałki.

Tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światło Pokoju jest „Światło służby”, które odzwierciedla to, czym żyje obecnie harcerstwo i skauting na całym świecie – służba i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Betlejemskie Światło Pokoju trafi do wszystkich chętnych suwalczan. Przekazanie odbędzie się w niedzielę (20.12.20) podczas mszy świętej o godzinie 10.30 w kościele Bożego Ciała.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook