Przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku
Ełk 16/01/2018

PO WER, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, już od dwóch lat jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. Nauczyciele odwiedzają placówki w innych krajach. Byli już w Czechach, Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech, a na przełomie lutego i marca odwiedzą Niemcy. Na wyjazdach kadra poznaje inne podejście do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie SP7 też mają okazję poznawania innych kultur, chociaż nie wyjeżdżają razem z nauczycielami. Odbywają się bowiem tygodnie tematyczne, podczas których szkoła mieni się od kolorów danego kraju i rozbrzmiewa muzyką. Jak łatwo się domyślić – tym razem przyszedł czas na Tydzień Niemiecki. O bieżących wydarzeniach z nim związanych i całym programie rozmawialiśmy dziś z naszymi gośćmi.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook