Przedstawiciele Zespołu Szkół Sportowych w Ełku
Ełk 22/05/2018

Projekty finansowane z grantu „Nasze Pasje na 100-lecie Niepodległości” przyznanego przez prezydenta Ełku realizują nauczyciele i uczniowie w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku. Pierwszy z nich – taneczno-malarski – to pomysł nauczycielki wychowania fizycznego i plastyki – Katarzyny Klimach. Uczniowie uczą się tańczyć poloneza i malują obrazy. W kolejnym, pod nazwą „Idziemy po niepodległość”, uczestniczy dziesięciu uczniów, którzy podczas pięciu spacerów pokonają 100 kilometrów. To pomysł wuefisty Grzegorza Orła. O projektach rozmawialiśmy też z uczennicami biorącymi w nich udział: Aleksandrą Kondracką i Gają Jastrzębską.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook