Przedłuż Ełcką Kartę Rodziny 3+
Ełk 28/12/2016

urząd miasta

O możliwości przedłużenia Ełckiej Karty Rodziny 3+ przypominają urzędnicy z ratusza. Przypomnijmy: Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, w których na utrzymaniu znajduje się troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole. W przypadku dzieci studiujących, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest też meldunek rodziny na terenie Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem.

Mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook