Prowadzą kampanię wyborczą
Suwałki 03/04/2018

Natalia Popko i Jakub Amelian z III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach walczą o miejsce w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Ten najmłodszy parlament w naszym kraju zbiera się co roku 1 czerwca – czyli w dzień dziecka. Przyszli Posłowie i Posłanki – to osoby, które przystąpią do konkursu i wypełnią specjalne zadania.

W tym roku uczestnicy muszą przeprowadzić kampanię wyborczą posłowi pierwszego sejmu w niepodległej Polsce.

Wybór uczniów III LO padł na Zygmunta Kadłubowskiego – posła na Sejm II RP I Kadencji. Młodzi zebrali informację na jego temat, zaprojektowali plakaty i ulotki promujące postać, złożyli wniosek do rady miejskiej o nadanie jego imienia skwerowi, znajdującemu się przy ulicy Podhorskiego w Suwałkach, oraz zorganizowali wiec wyborczy.

Celem tych działań było zaznajomienie mieszkańców Suwałk z postacią Zygmunta Kadłubowskiego, jego życiem i znaczeniem dla odbudowy państwa polskiego po I wojnie światowej.

Zygmunt Kadłubowski urodził się 02 maja 1879 roku w Czostkowie (pow. Suwałki). Pracował w wielu instytucjach jako doświadczony urzędnik, a także jako obrońca sądowy . Prowadził działalność charytatywną- był organizatorem, kierownikiem biura i wiceprezesem  Komitetu Opieki nad Biednymi w Suwałkach. Miłość do ojczyzny zaszczepił w nim jego ojciec – Bolesław Kadłubowski, wójt gminy Czostków i uczestnik powstania styczniowego. Zygmunt, jako wykształcony prawnik, zasiadał m.in. w Komisji Prawniczej, udzielał porad prawnych w swojej kancelarii oraz orzekał jako tymczasowy sędzia powiatu suwalskiego. Był organizatorem ochotniczego pułku suwalskiego, przekształconego później w odznaczony orderem Virtuti Militari 41 Suwalski Pułk Piechoty. Jako lokalny patriota, reprezentował Suwalszczyznę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Dbał o Ojczyznę małą i dużą. Zmarł 07 maja 1961 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook