Projekt budżetu: 188 mln zł dochodów, 190,5 mln zł wydatków
19/11/2015

Tomasz Andrukiewiczz

Ponad 188 mln po stronie dochodów i ponad 190,5 mln po stronie wydatków – prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przedstawił projekt budżetu miasta na przyszły rok. Jak co roku największe wpływy to subwencje z kasy państwowej, które będą wynosiły ponad 55 mln. Z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz podatków lokalnych do kasy miejskiej wpłynie prawie 67 mln złotych. Ze sprzedaży mienia miasto zarobi 6 mln, a z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu prawie milion. W 2016 roku na bieżące wydatki ratusz zadysponował kwotę ponad 162 mln. Środki te zostaną przeznaczone m.in. edukację, pomoc społeczną, oświetlenie i utrzymanie dróg, zieleni oraz budynków komunalnych. Zadłużenie w tym roku będzie stanowiło 30% dochodów miasta i wyniesie ponad 50 mln złotych. Jak mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku – ten wskaźnik jest jednym z najniższych w Polsce, jeżeli chodzi o miasta powyżej 60 tys. mieszkańców. Przyszłoroczne zadłużenie będzie niższe niż tegoroczne o 4 mln.

Największą, przyszłoroczną inwestycją będzie kompleksowa przebudowa ul. Suwalskiej w Ełku. Modernizacja jednej z najdłuższych dróg w mieście pochłonie ponad 10 mln złotych, informuje prezydent.

W przyszłym roku ratusz planuje też oddać do użytku 19 mieszkań socjalnych, które będą mieściły się w budynku przy ul. Łukasiewicza 6A. Zaplanowano też wykonanie projektu technicznego na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Kolejowej.

Jak już informowaliśmy, miasto wspólnie z gminą Ełk pozyskało z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ponad 75 mln złotych. Za te pieniądze w przyszłych latach planowane są m.in. remonty i budowy dróg, czy wymiana taboru autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. O tym, czy budżet będzie przyjęty w takim kształcie jaki zaproponował prezydent, radni zadecydują 22 grudnia podczas sesji Rady Miasta.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook