Prezydent Ełku z wotum zaufania i absolutorium
Ełk 27/08/2020

– Nie ma pan mojego zaufania, dlatego będę głosował przeciwko – mówił podczas wczorajszej (26.08) sesji Rady Miasta Ełku Krzysztof Wiloch.

Radni miejscy debatowali nad przedstawionym przez prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicz raportem o stanie miasta. Odbyło się też głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania włodarzowi i absolutorium z wykonania budżetu.

– Zadłużenie Ełku cały czas rośnie – mówił radny Krzysztof Wiloch podczas dyskusji nad raportem.

W trakcie sesji radni spotkali się z grupą mieszkańców Ełku, którzy skarżyli się na opłaty za wywóz śmieci. Ich zdaniem obecnie obowiązujący sposób rozliczania dyskryminuje osoby starsze i samotne. Mieszkańcy przygotowali własny projekt, który przedstawili przewodniczącemu rady Włodzimierzowi Szelążkowi.

– To właśnie sprawa odpadów przesądziła, że nie będę głosował za udzieleniem wotum zaufania – mówił na sesji Szelążek.

Formułę raportu o stanie miasta chwalił radny Hubert Górski. – Jest to dokument przygotowany według dobrych wzorców – mówił Górski.

– Rolą radnego jest szukanie porozumienia, a nie zwady z prezydentem miasta – dodał w swojej wypowiedzi Hubert Górski.

Do zarzutów radnych odniósł się prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

– Jeżeli chodzi o budżet, to za każdym razem rada miasta popierała projekt uchwały, która regulowała wydatki i zobowiązania miasta – przypomniał Andrukiewicz.

Prezydent odniósł się również do zarzutów odnośnie nieprzygotowania uchwały śmieciowej.

Po dyskusji odbyło się głosowanie nad wotum zaufania; tu 14 radnych głosowało za, 8 przeciw, 1 wstrzymał się.

Po głosowaniu doszło do zamieszania, ponieważ radny Łukasz Cegiełka poinformował przewodniczącego, że podczas oddawania swojego głosu się pomylił i zagłosował za, a chciał przeciw. Rajcy jednak wniosek radnego Cegiełki o reasumpcję głosowania odrzucili.

Na sesji radni głosowali również nad absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Tu 16 radnych było za, 6 przeciw 1 wstrzymał się.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook