Prawie 20 mln Euro trafi do Ełku
Ełk 21/07/2016

dofinansowanie elk

 

Prawie 20 mln EURO trafi do Ełku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dziś doszło do podpisania umowy między marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem a Tomaszem Andrukiewiczem prezydentem Ełku. Włodarz miasta jest również przewodniczącym Komitetu Sterującego Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. Związek ten powołany został w kwietniu ubiegłego roku. Porozumienie zawarte między Miastem a Gminą Ełk miało umożliwić skorzystanie z wielomilionowych dotacji.

Dzięki środkom w Ełku zrealizowane zostaną m.in. inwestycje drogowe- będzie to przebudowa ul. Suwalskiej i ul.Kolonia, inwestycje w instytucje kultury czy działania integracyjne lokalnej społeczności- planowane jest m.in. stworzenie centrum aktywizacji zawodowej. Mówi prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz

O pozyskanie funduszy stara się również Ełckie Muzeum Historyczne na rewitalizację i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

– Środki w ramach ZIT pozwolą na rozwój nie tylko Olsztyna, jako miasta-stolicy województwa, ale także Elbląga czy Ełku- mówił dziś w Radiu marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

 

Na sumę 20 mln Euro, które trafią do Ełku składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook