Potrzebne rodziny zastępcze
Ełk 18/09/2017

Kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych poszukuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Według danych placówki aktualnie na terenie powiatu funkcjonują 133 rodziny zastępcze, w których przebywa ponad 200 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a liczba potrzebujących dzieci ciągle rośnie. Stąd potrzeba tworzenia nowych rodzin zastępczych.

Kandydaci, którzy są gotowi do przyjęcia pod swój dach dzieci muszą jednak spełniać szereg wymogów, które określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O najważniejszych mówi Iwona Nowakowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje także pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do placówki przy ul. Piłsudskiego 5.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook