Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO
Ełk 22/06/2016

obraz 03

Jak najbardziej efektywnie dysponować środkami unijnymi zastanawiano się dziś w Ełku. Miasto było gospodarzem XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W jego skład wchodzą przedstawicie rządu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Podczas posiedzenia przede wszystkim ustalano kryteria oceny projektów unijnych.

– W perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim mamy do wydania miliard 700 milionów euro i musimy te środki wykorzystać jak najlepiej – podkreślał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Członkiem Komitetu Monitorującego jest m.in. prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz.
– Możliwość udziału w ustalaniu kryteriów, na podstawie których przyznawane są środki z RPO jest bardzo ważna, bo jako miasto sami po nie sięgamy – mówił włodarz.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook