Pomogą zdobyć wyższe wykształcenie
Ełk 09/09/2016

pcpr

Do 10 października osoby niepełnosprawne z terenu powiatu ełckiego mogą się ubiegać o środki finansowe, które pomogą im w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Nabór wniosków prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pieniądze przyznawane są nie tylko na opłacenie czesnego, ale również na pokrycie kosztów dodatkowych jak dojazdy na uczelnię.

Program finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ełckiego PCPRu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook