Pomogą bezdomnym
Suwałki 25/10/2017

Ponad 100 bezdomnych przebywa aktualnie na terenie Suwałk. Z myślą o nich władze miasta, jak co roku, przygotowują szereg działań. Zbliża się bowiem zima, a to najtrudniejszy czas dla bezdomnych. Dlatego we wtorek (24.10) Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk spotkał się z przedstawicielami między innymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia Dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Zebrani omawiali działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym. Każdy z nich może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Na dworcach i w innych miejscach gdzie gromadzą się osoby potrzebujące pojawią się plakaty i ulotki z informacją gdzie mogą szukać pomocy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook