Pomagają sobie i innym
Suwałki 26/10/2017

Ponad 180 organizacji pozarządowych działa w Suwałkach. To fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne. Zajmują się sportem, prowadzą świetlice środowiskowe, pomagają chorym i niepełnosprawnym. Organizacja pozarządowa to grupa ludzi, którzy chcą razem coś zmienić. Może ich łączyć wspólny problem, trudna sytuacja, czy hobby. – Pełnią bardzo dużą rolę społeczną – mówiła dziś (26.10) Agnieszka Szyszko – pełnomocnik prezydenta miasta do spraw organizacji pozarządowych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook