Pomagają bezrobotnym
Ełk 15/04/2016

Obraz 008-crop

100 osób rocznie uzyskuje pomoc w Centrum Integracji Społecznej ALTER CIS w Ełku. Placówka zajmuje się pomocą osobom długotrwale bezrobotnym, czyli takim, które od ponad roku zarejestrowane są w Urzędzie Pracy.
– Osobom, które długo pozostają bez pracy bardzo trudno jest się odnaleźć we współczesnej rzeczywistości – mówi Iwona Szymańska z CIS.

 

Sama reintegracja polega na tym, że osoby bezrobotne znajdują zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych lub u partnerów CIS. Tam na nowo uczą się funkcjonowania na rynku pracy. – Zazwyczaj pracują w ramach zatrudnienia socjalnego – wyjaśnia Aneta Makowska z CIS.

 

Jak szacują przedstawicielki CIS w samym Ełku mieszka około 1400 osób długotrwale bezrobotnych.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook