Połączą bibliotekę z domem kultury
Suwałki 09/07/2020

Gminna Biblioteka Publiczna połączy się z Ośrodkiem Kultury w Krzywem. Zespolenie placówek kultury ma im zapewnić lepsze funkcjonowanie, sprawniejszą organizację pracy i oszczędności. GOK w Krzywem od dawna jest animatorem wielu form działalności artystycznej i wydarzeń kulturalnych. Równolegle, w gminie działa Biblioteka Publiczna z filiami w Soboletwie, Wychodne, Potaszni, Starym Folwarku i w Krzywem. – Obie instytucje pełnią podobne funkcje – tłumaczy Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Połączenie instytucji pozwoli osiągnąć lepsze wyniki w gospodarowaniu środkami finansowymi. Ułatwi też organizowanie wspólnych imprez kulturalnych.

Instytucje mają ruszyć pod wspólnym szyldem z początkiem przyszłego roku (2021).

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook