Piotr Wasilewski
Suwałki 21/10/2017

Z naszym gościem rozmawialiśmy dzisiaj m.in. o działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałki oraz Radzie Dzieci i Młodzieży RP w Warszawie, studenckiej drodze życia,  a także planach na najbliższy czas. Nasz dzisiejszy gość pokazuje także, że można w życiu sięgać po swoje marzenia bardzo wysoko i warto działać dla dobra wspólnego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook