Pieniądze na dodatkowe zajęcia
Suwałki / region 12/01/2021

Umowy na unijne dofinansowanie projektów edukacyjnych podpisał poniedziałek (11.01) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Na Suwalszczyźnie pieniądze trafią do gmin Suwałki i Przerośl. Wsparcie dotyczy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Płocicznie, Starym Folwarku, Przerośli oraz Pawłówce. Łącznie wsparciem będzie objętych 310 dzieci oraz 65 opiekunów.  Jak mówi Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, projekt przewiduje kształcenie dzieci ale też podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Ponadto szkół otrzymają nowe komputery i tablice multimedialne, oraz wyposażenie naukowe do świetlic.

Ciekawym wyróżnikiem będzie międzyszkolna pracownia fizyczna szkoły w Płocicznie, z której będą korzystać cztery szkoły podstawowe gminy Suwałki. Wartość projektu to prawie półtora miliona złotych. Działania będą prowadzone do grudnia 2022 roku.

W sumie, w ramach podpisanych umów z Funduszy Europejskich na projekty edukacyjne w województwie podlaskim trafi blisko 5,5 miliona złotych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook