Pamiętali o sierpniu 1980
Suwałki 31/08/2020

O 40. rocznicy podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych pamiętały władze Suwałk. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, wraz z zastępcą Łukaszem Kurzyną, Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady Miasta oraz podległymi urzędnikami złożyli kwiaty pod Dębem Wolności w centrum Suwałk oraz zapalili znicze pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Porozumienia zawarte przez rząd PRL z powstałymi w 1980 roku komitetami strajkowymi zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Umożliwiły zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Władze zgodziły się między innymi na uwolnienie uwięzionych opozycjonistów, ograniczenie cenzury i zobowiązały do realnych działań na rzecz wyprowadzenia kraju z sytuacji kryzysowej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook