Pamięć o zmarłych przez troskę o żyjących
Suwałki 30/10/2020

Polscy ewangelicy wspominają swoich zmarłych dwa razy w roku: 1 listopada, wraz z siostrami i braćmi z innych Kościołów tradycji zachodniej oraz w Niedzielę Wieczności – ostatnią niedzielę w roku liturgicznym protestantów. Podczas nabożeństw mogą być odczytywane nazwiska parafian, którzy zmarli w minionym roku liturgicznym. Wierni udają się na groby swoich bliskich, a na niektórych cmentarzach odprawiane są nabożeństwa – mówi ksiądz Dawid Banach, proboszcz suwalskiej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Ewangeliccy duchowni apelują do swoich wiernych o skromność, jeżeli chodzi o ozdabianie nagrobków swoich zmarłych. Liczy się pamięć, symbol – mówi ksiądz Banach. Pieniądze na dziesiątki zniczy lepiej przeznaczyć na cele charytatywne. Będzie to pamięć o zmarłych przez troskę o żyjących – dodaje.

Na terenie, który obejmuje swoim zasięgiem suwalska parafia ewangelicka znajduje się ponad 200 dawnych protestanckich nekropolii. Tylko niektóre są jej własnością.

Ksiądz Dawid Banach zachęca do odnalezienia jednej z tych zapomnianych nekropolii. Uczymy w ten sposób nasze dzieci historii i tolerancji, której przykładem były przedwojenne, wielokulturowe i wielowyznaniowe Suwałki – dodaje. Na wielu z nich pochowani są Polacy, którzy w czasie zaborów byli wcielani do armii pruskiej i carskiej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook