Paczki zamiast wigilii
Suwałki 23/11/2020

Paczki świąteczne zamierzają rozdać najuboższym mieszkańcom miasta władze Suwałk. To zamiast miejskiej wigilii, która w tym roku się nie odbędzie. Spotkanie licznego grona osób na Placu Marii Konopnickiej w warunkach pandemicznych jest bowiem niemożliwe. Wydarzenie stanowiłoby olbrzymie zagrożenie.
Zamiast tego Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk rozważa rozdanie świątecznych paczek. Miałyby one trafić do najuboższych mieszkańców Suwałk, osób bezdomnych, podopiecznych domów środowiskowych i warsztatów terapii zajęciowej. Potrzebujących wytypuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W sumie samorząd chce rozdać około 500 paczek z żywnością.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook