Optymistyczne prognozy
Ełk 26/01/2018

Rok 2018 przyniesie kontynuację spadku liczby osób bezrobotnych – takie optymistyczne prognozy napływają z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Jak mówi Dariusz Kuprewicz, dyrektor Urzędu – dobra sytuacja na rynku gospodarczym wpływa na coraz większą liczbę miejsc pracy. Są nawet takie branże, w których ze znalezieniem pracowników są spore trudności. Mają na to wpływ zbyt niskie warunki finansowe oferowane przez pracodawców oraz wyjazdy młodych ludzi do większych miast lub za granicę. Efektem jest zatrudnianie w lokalnych przedsiębiorstwach większej liczby cudzoziemców.

W 2017 roku bezrobocie w powiecie ełckim zmalało o ponad 3 punkty procentowe. Pod koniec roku stopa bezrobocia wynosiła około 14%.

Wpływ na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy mają też środki na aktywizację bezrobotnych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. W tym roku jest to około 11 milionów złotych. Z tych pieniędzy organizowane są staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i udzielane są dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Obecnie Urząd dysponuje 128 ofertami pracy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook