Opowiadał o staroobrzędowcach
Suwałki 22/02/2018

Dr Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach, zajął 3 miejsce w konkursie na najlepszą ogólnopolską pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Jego praca pod tytułem: „Współczesna tożsamość kulturowa staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie” jest wynikiem osobistego kontaktu ze staroobrzędowcami oraz badań terenowych. – Przygotowanie pracy pochłonęło dużo czasu i środków – mówi Krzysztof Snarski.

Dr Krzysztof Snarski jest też jednym z uczestników III edycji lokalnego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Suwałkami.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook