Oddali hołd ofiarom stanu wojennego
Suwałki 13/12/2021

Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyły się w niedzielę (12.12) w Suwałkach.

Miejscowi działacze NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, Starostwa Powiatowego w Suwałkach, miejscowego nadleśnictwa, IPN-u, wojska i służb mundurowych oddali cześć ofiarom i represjonowanym w stanie wojennym.

W konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra została odprawiona msza w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego. Po niej zebrani złożyli kwiaty pod obeliskiem, upamiętniającym księdza Jerzego Popiełuszkę oraz pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja.

Głos zabrał Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że wprowadzony decyzją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego stan nadzwyczajny rozpoczął się ogólnokrajową akcją aresztowań działaczy opozycyjnych. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze, czołgi i wozy bojowe piechoty. Aresztowano i umieszczono w ośrodkach internowania około 10 tysięcy osób. Głównie przywódców NSZZ „Solidarność”, doradców związku i związanych z nim intelektualistów. Doszło do krwawo tłumionych strajków. Władze ograniczyły możliwość przemieszczania się, wprowadziły godzinę milicyjną i zamknęły granice państwa.

Jak mówi Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, to był szczególny czas, w którym poznawaliśmy, co to tak naprawdę wolność.

Stan wojenny, czyli stan nadzwyczajny, wprowadzono na polecenie pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy – Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Był niezgodny z Konstytucją ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook