Obradował Euroregion
Suwałki 23/08/2017

O planach na przyszłość rozmawiali w poniedziałek (21.08) w Suwałkach członkowie Rady Euroregionu Niemen. Gremium skupiające samorządy z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji działa już od 20 lat. Powstało celem współpracy transgranicznej, intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i politycznych obszarów, które łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne i kulturowe. Ostatnie dwa lata należały do Polski, która sprawowała tak zwana prezydencję. Teraz „pałeczkę przejmie” Litwa. Taki moment to czas podsumowań i określenia wyzwań na przyszłość. W ocenie Cezarego Cieślukowskiego, przewodniczącego Konwentu Stowarzyszenia Euroregion Niemen, bardzo ważny był udział przedstawicieli Euroregionu w strukturach odpowiedzialnych za podział unijnych funduszy. Dzięki temu region może sięgnąć po unijne pieniądze. Do zasług gremium przewodniczący zalicza też uruchomienie ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim.

Teraz, przez najbliższy rok główną rolę w gremium będzie grała Litwa. Mimo to strona polska też planuje swoje działania. Cezary Cieślukowski chce, aby w Suwałkach doszło do polsko-litewskiego kongresu samorządowego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook