O ZSS na nadzwyczajnej sesji
Ełk 24/10/2017

Organem prowadzącym Zespół Szkół Sportowych w Ełku nadal będzie samorząd miejski. Większość radnych powiatu ełckiego opowiedziała się przeciwko zerwaniu porozumienia z 2012 roku na mocy, którego zarząd powiatu powierzył to zadanie właśnie miastu.

Jak już informowaliśmy, o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie wnioskowała grupa radnych powiatowych, w ocenie których w szkole doszło do rażących zaniedbań. Chodzi zaświadczenia lekarskie jakie powinni posiadać uczniowie szkół sportowych. Ich brak wykazały kontrole prowadzone przez kuratorium oświaty. Pierwsza została przeprowadzona 18 września, natomiast druga 19 października.

Tak podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji mówił Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Jak tłumaczył, kontrolerzy stwierdzili dwa niepokojące fakty. Pierwszy to nabór uczniów bez wymaganych zaświadczeń lekarskich potwierdzających bardzo dobry stan zdrowia ucznia. Drugi to nieposiadanie przez część uczniów zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej, które jest wymagane przy uprawianiu określonych dyscyplin sportowych.

Kuratorium zobowiązało szkołę do naprawienia tych nieprawidłowości i zapowiedziało kolejną kontrolę.

Jak zapewnia Dorota Karpińska dyrektor Zespołu Szkół Sportowych, regulamin rekrutacji do placówki został już dostosowany do przepisów, które zmieniły się w tym roku. Chodzi tu o pobieranie od uczniów przy naborze zaświadczeń od lekarza rodzinnego, a nie jak było wymagane wcześniej od lekarza medycyny sportowej.

Samorząd miasta znalazł natomiast rozwiązanie problemu braku lekarza medycyny sportowej, który pojawił się z końcem września, czyli w momencie kiedy na emeryturę przeszedł lekarz przyjmujący w ramach umowy z NFZ w przychodni Pro-Medica przy ul. Konopnickiej. Teraz badania są wykonywane w szkołach, a finansowane są przez samorząd miejski, który wyłożył na ten cel 45 tysięcy złotych. Zgodnie z zapowiedziami władz Ełku, wszyscy uczniowie klas sportowych będą mieli potrzebne zaświadczenia do końca października.

W ocenie części radnych powiatu ełckiego odpowiedzialność za nieprawidłowości, do których doszło w Zespole Szkół Sportowych, ponosi organ prowadzący placówkę. Takiego zdania jest m.in. Ryszard Skawiński, jeden z wnioskodawców zwołania dzisiejszej sesji.

Ostatecznie porozumienie nie zostało zerwane. Przeciwko takiemu rozwiązaniu było 16 radnych, przy 3 głosach za i jednym wstrzymującym. Skawiński nie ukrywa, że autorzy uchwały spodziewali się takiego rozstrzygnięcia.

Intencje radnych powiatowych, którzy chcieli zerwania porozumienia, nie do końca są jasne dla zastępcy prezydenta Ełku Artura Urbańskiego, który podczas sesji nazwał te działania początkiem kampanii wyborczej.

Zadowolenia z wyniku głosowania radnych nie kryje Dorota Karpińska dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji, przedstawiciele samorządu miejskiego będą częściej zdawać radnym powiatowym sprawozdania z tego, co dzieje się w Zespole Szkół Sportowych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook